Nieuws

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mevrouw D.T.H. (Diana) Starmans treedt toe tot de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. 
Fri, 16 Aug 2019 12:15:00 GMT

Mevrouw J.H. (Janet) Helder treedt per 1 oktober a.s. toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld dat de Raad van Bestuur UWV tijdelijk wordt versterkt met een vierde bestuurslid.
Thu, 25 Jul 2019 10:06:00 GMT

Op internet is de concept wetswijziging kinderopvang in verband met de ouderparticipatiecreches gepubliceerd.
Thu, 25 Jul 2019 07:29:00 GMT

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.
Fri, 19 Jul 2019 11:30:00 GMT

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.
Thu, 18 Jul 2019 15:15:00 GMT

Op internet is de Conceptsubsidieregeling STAP-budget gepubliceerd.
Tue, 16 Jul 2019 08:05:00 GMT

Op internet is het wijzigingsvoorstel i.v.m afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking gepubliceerd.
Mon, 15 Jul 2019 09:55:00 GMT

Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden, zo schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie.
Thu, 11 Jul 2019 15:25:00 GMT

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.
Mon, 08 Jul 2019 13:55:00 GMT

Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak vandaag met UWV, John Williams en deelnemers over hun ervaringen (video) in Bilderberg Parkhotel in Rotterdam.
Fri, 05 Jul 2019 15:16:00 GMT