Nieuws

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.
Wed, 23 May 2018 06:40:00 GMT

Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst te kunnen maken, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze vragen in gesprek.
Thu, 17 May 2018 14:58:00 GMT

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.
Mon, 14 May 2018 10:44:00 GMT

De Recherche SZW van de Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar onder andere het te werkstellen en huisvesten van illegalen. Ze waren werkzaam in een Indiaas restaurant aan het Paul Krugerplein in Den Haag.
Wed, 09 May 2018 14:07:00 GMT

Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.
Wed, 02 May 2018 10:28:00 GMT

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
Mon, 30 Apr 2018 10:30:00 GMT

Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het Openbaar Ministerie. Deze cijfers maken duidelijk dat de aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient. Minister Ollongren (BZK) informeert daarom vandaag de Tweede Kamer over de brede aanpak van discriminatie, die ziet op bewustwording, preventie en bestrijding. De brief is mede namens ministers Koolmees (SZW), Grapperhaus (J&V), Van Engelshoven, Slob (OCW), De Jonge (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW).
Thu, 26 Apr 2018 14:30:00 GMT

Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.
Wed, 25 Apr 2018 17:23:00 GMT

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. 'Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers,' zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.
Tue, 17 Apr 2018 07:11:00 GMT

Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.
Fri, 13 Apr 2018 14:23:00 GMT