Nieuws

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Fri, 23 Jun 2017 11:00:00 GMT

Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op een gegeven moment ook weer vooruit te kunnen kijken.
Fri, 23 Jun 2017 07:27:00 GMT

Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. 
Tue, 20 Jun 2017 14:23:00 GMT

Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Doel is om hen zo snel mogelijk bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inburgering te wijzigen. Hierdoor wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Afgelopen februari ging een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al akkoord met de aanpassing van de wet.
Tue, 20 Jun 2017 12:07:00 GMT

Kinderopvangcentra krijgen iets langer de tijd om aan alle nieuwe en strengere eisen te voldoen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hij wil kinderopvangcentra ’voldoende tijd geven om alle kwaliteitsverhogende maatregelen in te voeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Fri, 16 Jun 2017 13:36:00 GMT

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
Thu, 15 Jun 2017 15:23:00 GMT

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was: € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.
Thu, 15 Jun 2017 09:35:00 GMT

Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu meer jongeren aan het werk dan voor de crisis. Afgelopen maand waren er bijna 1,3 miljoen jongeren aan de slag. In februari 2009 waren dat er 1.285.000.
Thu, 15 Jun 2017 05:30:00 GMT

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie.
Tue, 13 Jun 2017 14:40:00 GMT

Bij een Turkse bakkerij in de gemeente Haarlemmermeer is vrijdagavond 9 juni circa € 10.000 in beslag genomen. Ook werd ter plaatse iemand aangetroffen die geen werkvergunning had en is het vermoeden dat er onderbetaald wordt. Reden voor de inbeslagname is dat het bedrijf eerdere boetes niet heeft betaald. De controle werd uitgevoerd door de Inspectie SZW, samen met onder andere de deurwaarder.
Mon, 12 Jun 2017 13:02:00 GMT